Chứng minh tài chính du học Mỹ cần biết 2018

Để có thể chuẩn bị cũng như thực hiện tốt phần hồ sơ chứng minh tài chính, trước tiên phải hiểu những cái khó của việc này nằm ở đâu? Đại sứ quán, Tổng lãnh sự Mỹ cần thấy gì để cấp visa cho ứng viên? Làm sao để vượt qua vòng phỏng vấn Visa? Sau đây, Halo sẽ hướng dẫn qua các điểm chính yếu mà...