Du học Trung Học Mỹ chỉ 18,000$/năm

Du học trung học hiện nay là một bước đệm giúp các bạn học sinh tiếp cận với nền giáo dục Mỹ sớm. HALO đang liên kết với rất nhiều trường trung học tại Mỹ để giúp các học sinh Việt Nam du học trung học Mỹ một cách thuận lợi, chi phí từ $18,000/năm cho học sinh Việt Nam. Trong đó có nhiều trường chấp nhận...