Chuyên mục: HỌC TIẾNG ANH

Để có thể đi du học Mỹ một trong những điều kiện cần thiết bạn phải có là trình độ tiếng Anh, chứng chỉ IELTS hay TOEFL. Tuỳ theo từng trường, từng chương trình bạn theo học mà sẽ có yêu cầu mức độ tiếng Anh khác nhau.