Học tiếng Anh với câu hỏi “How do you feel today?”

0
5334

Học tiếng Anh với câu hỏi “How do you feel today?”

Dưới đây là những 62 câu trả lời cảm nhận của bạn về ngày hôm nay:

How do you feel today? (Hôm nay, bạn thấy thế nào?)

 1. Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ
 2. Angry /’æŋgri/ tức giận
 3. anxious / ˈæŋkʃəs / lo lắng
 4. Annoyed / əˈnɔɪd / bực mình
 5. Appalled / əˈpɔːld / rất sốc
 6. Apprehensive / ˌæprɪˈhensɪv / hơi lo lắng
 7. Arrogant /’ærəgənt/ kiêu ngạo
 8. Ashamed / əˈʃeɪmd / xấu hổ
 9. Bewildered / bɪˈwɪldər / rất bối rối
 10. Bored /bɔ:d/ chán
 11. Confident / ˈkɑːnfɪdənt / tự tin
 12. Cheated / tʃiːtɪd / bị lừa
 13. Confused /kən’fju:zd/ lúng túng
 14. Cross / krɔːs / bực mình
 15. Depressed / dɪˈprest / rất buồn
 16. Delighted / dɪˈlaɪtɪd / rất hạnh phúc
 17. Disappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / thất vọng
 18. Ecstatic / ɪkˈstætɪk / vô cùng hạnh phúc
 19. Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ nhiệt tình
 20. Excited / Excited / phấn khích, hứng thú
 21. Emotional / ɪˈmoʊʃənl / dễ bị xúc động
 22. Envious / ˈenviəs / thèm muốn, đố kỵ
 23. Embarrassed / ɪmˈbærəst / hơi xấu hổ
 24. Frightened / ˈfraɪtnd / sợ hãi
 25. Frustrated /frʌ’streɪtɪd/ tuyệt vọng
 26. furious / ˈfjʊriəs / giận giữ, điên tiết
 27. Great / ɡreɪt / tuyệt vời
 28. Happy /’hæpi/ hạnh phúc
 29. Horrified /’hɒrɪfaɪ/ sợ hãi
 30. Hurt /hɜ:t/ tổn thương
 31. Irritated / ˈɪrɪteɪtɪd / khó chịu
 32. Intrigued / ɪnˈtriːɡd / hiếu kỳ
 33. Jealous / ˈdʒeləs / ganh tị
 34. Jaded / ˈdʒeɪdɪd / chán ngấy
 35. Keen / kiːn / ham thích, tha thiết
 36. Let down / let daʊn / thất vọng.
 37. Malicious /mə’lɪʃəs/ ác độc
 38. Nonplussed / ˌnɑːnˈplʌst / ngạc nhiên đến nỗi không biết phải làm gì
 39. Negative / ˈneɡətɪv / tiêu cực; bi quan
 40. Overwelmed / ˌoʊvərˈwelmd / choáng ngợp
 41. Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn / rất sung sướng
 42. overjoyed / ˌoʊvərˈdʒɔɪd / cực kỳ hứng thú.
 43. Positive / ˈpɑːzətɪv / lạc quan
 44. Relaxed / rɪˈlækst / thư giãn, thoải mái
 45. Reluctant / rɪˈlʌktənt / miễn cưỡng
 46. Sad /sæd/ buồn
 47. scared / skerd / sợ hãi
 48. Seething / siːðɪŋ / rất tức giận nhưng giấu kín
 49. stressed / strest / mệt mỏi
 50. Surprised /sə’praɪzd/ ngạc nhiên
 51. Suspicious / səˈspɪʃəs / đa nghi, ngờ vực
 52. Terrific / Terrific / tuyệt vời
 53. Terrible / ˈterəbl / ốm hoặc mệt mỏi
 54. Terrified / ˈterɪfaɪd  / rất sợ hãi
 55. Tense / tens / căng thẳng
 56. Thoughtful /’θɔ:tfl/ trầm tư
 57. Tired /’taɪɘd/ mệt
 58. Upset / ʌpˈset / tức giận hoặc không vui
 59. Unhappy / ʌnˈhæpi / buồn
 60. Victimised / ˈvɪktɪmaɪz / cảm thấy bạn là nạn nhân của ai hoặc cái gì đó
 61. wonderful / ˈwʌndərfl / tuyệt vời
 62. .Worried /’wʌrid/ lo lắng

Khi sang Mỹ du học bạn sẽ thường xuyên nó chuyện tiếng Anh với người nước ngoài vì vậy các từ, câu trả lời cho câu hỏi “How do you feel today” để trả lời cho các tình huống thích hợp.

Nếu bạn đang học tiếng Anh để hướng tới đi du học Mỹ hãy liên hệ với HALO để được tư vấn: 

🎓 Trung tâm Tư vấn du học Mỹ & Đào tạo ngoại ngữ HALO Education

🏠 Địa chỉ: Phòng 704, Tòa nhà OCT 3A, Khu đô thị Resco, Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 046 254 2237

📞Hotline: 0971 836 827(chị Dung)

📨  Email: hotro@halo.edu.vn

🏠Web: www.duhocmyhalo.com

Bạn đang theo dõi bài viết: 

 • Học tiếng Anh với câu hỏi “How do you feel today?”