20 mẫu câu viết lại câu trong đề thi tiếng Anh

Loại bài viết lại câu luôn được đánh giá là dạng bài “khoai” đối với đa phần các bạn học sinh, kể cả những người có kiến thức học tiếng Anh. Dưới đây là 20 mẫu câu viết lại câu thường gặp trong các đề thi tiếng Anh mà một số dân ngoại ngữ tổng hợp. Các bạn có thể tham khảo để làm tốt bài thi của mình nhé!

Bạn theo dõi thêm bài viết:

20 mẫu câu viết lại câu trong đề thi tiếng Anh

 1. S + be + adj + N

S + V + adv

 1. S + V + adv

S + V + with + N

 1. S + remember + to do Sth

S + don’t forget + to do Sth

 1. S + be + adj

What + a + adj + N!

 1. S + V + adv

How + adj + S + be

 1. S + V + adv

How + adv + S + V!

 1. S + be + ing-adj

S + be +ed-adj

 1. S + V

S + be + ed-adj

 1. S + V + Khoảng thời gian

It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

 1. S + be + too + adj + to + V

S + be + so + adj + that + S + can’t + V

 1. S + V + too + adv + to + V

S + V + so + adv + that + S + can’t + V

 1. S + be + so + adj + that + S + V

S + be + not + adj + enough + to + V

 1. S + be + too + adj + to + V

S + be + not + adj + enough + to + V

 1. S + V + so + adv + that + S + V

S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V

 1. Because + clause

Because of + noun/gerund

 1. Although + clause

In spite of + Nound/gerund

 1. Although + clause

Despite + Nound/gerund

 1. S + V + N

S + be + adj

 1. S + be + adj

S + V + O

 1. S + be accustomed to + Ving

S + be used to +Ving /N

Nếu bạn đang ôn thi tiếng Anh cấp tốc đi du học Mỹ hãy cho cho mình một trung tâm đào tạo ngoại ngữ để có thể có phương pháp rèn luyện ôn thi tốt nhất và xem thêm các thông tin quan trong về du học:

Các bạn đang theo dõi bài viết:

 • 20 mẫu câu viết lại câu trong đề thi tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *